สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์