สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสมหญิง  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์