สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรี   ลาภขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  เพชรชนะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงโยษิตา  ประสานทอง
 
1. นางวรารัตน์    พิเมย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  บุญเพ็ชรัตน์
 
1. นางวรารัตน์  พิเมย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  การะเกด
2. เด็กหญิงปวีณา  ทับทิมทอง
 
1. นางวรารัตน์  พิเมย