สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายธีระพงษ์   วอทอง
2. เด็กชายนวรินทร์  พุ่มเจริญ
 
1. นางภววรรณ  เพ็งชัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนกร    กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงพิชญาดา   ชี้แจง
 
1. นายพิทยา  สีไพสน
2. นายไชยา  รัตนเสน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์   เลาหะโรจนพันธ์
2. เด็กชายอวัช   สิงห์ดำรง
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญช่วย