สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายภูวมินทร์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางปิยนันท์  แสงทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์ชื่น
 
1. นายประสงค์  พึ่งพวก
2. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมรอด