สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   น้อยห่วง
2. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นายวิศรุต   มุมานะวงศ์