สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ   คงแจ๋ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงริ้วทอง  ยอดดำเนิน
 
1. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายตะวัน   เลียบทวี
2. เด็กชายปณิธาน   พวงแย้ม
3. เด็กชายปณิภาณ    พวงแย้ม
 
1. นางมาลี  ทิพย์สิงห์