สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ภูษิต
 
1. นายพัฒน์วิรุฬห์  เมฆกระจาย