สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาวิสูตร์
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหม
2. เด็กชายธีรโชติ  ปานหลุมเข้า
 
1. นางประทิน  ธรรมถาวร
2. นางเครือวัลย์  คำสี