สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
 
1. นายพยัพ  นาคช่วย
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  แจ้งเนตร
 
1. นายพยัพ  นาคช่วย