สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ดำนิล
 
1. นางสาวชุติมน  กระแสร์สินธุ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงมีนทิรา  โตพุ่ม
 
1. นางสาวชุติมน  กระแสร์สินธุ์