สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนา  บุญเลิศ
 
1. นางวรรณา  คูสุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8