สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คล้ายทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  อินลี
3. เด็กหญิงชไมพร  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายประทีป  ชัยศรี
5. เด็กชายมงคล  ทองคุ้ม
6. เด็กชายมงคล  เดชมี
7. เด็กหญิงมัทวัน  ใจกล้า
8. เด็กหญิงราญเพชร  ใจเย็น
 
1. นายวิชัย  เรืองทัพ