สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ใจเย็น
 
1. นายสมควร  จิตรดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทาเอื้อ
2. เด็กชายศุภกร  บัวชื่น
 
1. นายพล  ป้อมแสง
2. นายอาคม  ล่ำสัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็งมิ่ง
2. เด็กหญิงพรนภา  เถื่อนนุ้ย
 
1. นายสมควร  จิตรดา
2. นายอาคม  ล่ำสัน