สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุนิสา  มาตรมิตร
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงมัณฑนา  วนัสบดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล