สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปี่ยมถาวร
2. เด็กชายปกรณ์  ต้านชัง
 
1. นายศุภโชค  ธูปอ่อน