สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 57.05 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นายประสิทธิ์  จาตุรนต์พงศา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพงศกร  กัลณา
 
1. นายประสิทธิื  จาตุรนต์พงศา