สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติมา  เรืองมาลัย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  แดนบุญจันทร์
 
1. นางสาวจิตรา  พ่วงพุ่ม
2. นางพยงค์  อินสุภาทร