สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชูใส
 
1. นางพเยาว์  สนธิ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ประสพนิล
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินหมี
3. เด็กชายวีรภัทร  เสือโฮก
 
1. นางพเยาว์  สนธิ
2. นายสมพร  สนธิ