สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนจ่าย
2. เด็กชายนันทวัตร์  ทองคำ
 
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายพศวัต  อินทร์อิ่ม
2. เด็กชายฤทธิพร  น่วมเจียม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูมั่น
 
1. นางสาวสมหมาย  กฤษณัมพก