สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกนกอร  ช่อวงษ์
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  เณรแขก
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  แสนสิงห์
 
1. นางสิรีลักษณ์  ตาดโท้