สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 54 12 3 3 69
2 วัดศรีวิชัย 29 11 10 5 50
3 ชุมชนวัดวังเคียน 29 2 3 2 34
4 เขื่อนเจ้าพระยา 28 8 3 3 39
5 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 27 11 7 2 45
6 อนุบาลสรรคบุรี 27 10 6 2 43
7 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 26 4 3 1 33
8 เทศบาลบ้านกล้วย 25 14 10 5 49
9 อนุบาลกิตติกร 20 11 2 2 33
10 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 20 8 4 3 32
11 มูลนิธิถาวรวิทยา 19 15 5 4 39
12 บ้านกะบกเตี้ย 19 8 6 3 33
13 บ้านหนองยาง 18 5 5 1 28
14 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 17 8 1 2 26
15 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 17 5 3 2 25
16 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 17 4 7 3 28
17 บ้านหนองตะขบ 16 5 0 1 21
18 อนุบาลเมืองชัยนาท 16 2 0 1 18
19 วัดนางลือ 16 1 6 3 23
20 อนุบาลเนินขาม 15 11 4 5 30
21 บ้านชัฏฝาง 15 6 4 2 25
22 บ้านหมื่นเทพ 15 2 1 0 18
23 บ้านหนองต่อ 14 6 6 1 26
24 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 14 6 4 2 24
25 วัดโพธิ์งาม 13 11 4 3 28
26 วัดวังน้ำขาว 13 8 4 5 25
27 วัดศรีสโมสร 13 8 4 3 25
28 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 13 2 2 1 17
29 วัดมะปราง 12 5 2 1 19
30 อนุบาลสรรพยา 12 4 8 0 24
31 ชุมชนคลองจันทน์ 12 4 4 3 20
32 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 11 13 8 7 32
33 ชุมชนวัดดักคะนน 11 12 11 3 34
34 วัดท่ากระแส 11 6 10 2 27
35 อักษรประสิทธิ์ 11 5 7 4 23
36 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 11 4 1 0 16
37 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 11 2 3 2 16
38 วัฒนะโชติ 10 7 6 1 23
39 เทศบาลเขาท่าพระ 10 7 4 3 21
40 วรรณรัตน์วิทยา 10 7 1 2 18
41 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 10 5 4 4 19
42 เทพรัตน์ 10 4 3 0 17
43 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 10 4 2 3 16
44 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 10 1 0 2 11
45 วัดสระดู่ 9 6 6 0 21
46 วัดบำเพ็ญบุญ 9 3 0 0 12
47 วัดวังหมัน 9 2 3 0 14
48 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 2 0 0 11
49 วัดดอนตะไล้ 9 1 1 1 11
50 อนุบาลมโนรมย์ 8 10 6 3 24
51 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 8 7 9 4 24
52 บ้านหนองอ้ายสาม 8 3 5 1 16
53 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 8 3 1 1 12
54 วัดสระไม้แดง 8 2 0 0 10
55 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 7 8 4 4 19
56 อนุบาลวัดสิงห์ 7 7 6 2 20
57 วัดหัวเด่น 7 5 2 0 14
58 วัดเด่นใหญ่ 7 4 4 1 15
59 วัดวิจิตรรังสรรค์ 7 4 3 1 14
60 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 7 2 4 2 13
61 บ้านน้ำพุ 7 2 2 2 11
62 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 7 2 1 0 10
63 วัดอารีทวีวนาราม 7 0 6 1 13
64 วัดโรงวัว 6 7 3 4 16
65 บ้านเขาเกล็ด 6 6 1 0 13
66 บ้านหนองแจง 6 5 3 0 14
67 วัฒนาชัยนาท 6 4 4 1 14
68 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 6 4 1 2 11
69 พระยาตาก 6 3 2 2 11
70 อนุบาลเกียรติคุณ 6 3 1 1 10
71 บ้านหนองแค 6 2 3 0 11
72 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 6 2 2 0 10
73 วัดพรหมวิหาร 6 2 0 0 8
74 บ้านคลองยาง 6 1 4 0 11
75 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 6 1 3 4 10
76 อนุบาลหนองมะโมง 6 1 3 1 10
77 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 6 1 3 0 10
78 วัดเขาแก้ว 6 1 1 0 8
79 ชุมชนวัดมาติการาม 5 7 1 3 13
80 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 5 7 1 2 13
81 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 5 6 1 1 12
82 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 5 4 7 1 16
83 วัดโพธิมงคล 5 3 1 0 9
84 บ้านเก่า 5 2 1 1 8
85 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 2 0 0 7
86 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 1 2 1 8
87 วัดโฆสิตาราม 5 1 1 3 7
88 วัดโพธิ์ทอง 5 0 0 1 5
89 วัดแหลมหว้า 5 0 0 0 5
90 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 4 7 5 1 16
91 วัดวงเดือน 4 6 3 0 13
92 วัดกำแพง (สรรคบุรี) 4 5 4 0 13
93 ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 4 5 3 2 12
94 วัดโพธาราม 4 5 1 0 10
95 วัดโคกสุก 4 4 4 4 12
96 วัดธรรมิกาวาส 4 4 2 3 10
97 วัดบ้านใหม่ 4 3 2 2 9
98 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 4 3 2 1 9
99 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 4 2 4 3 10
100 วัดยางศรีเจริญ 4 2 3 0 9
101 วัดดอนตาล 4 2 2 2 8
102 วัดพระแก้ว 4 2 0 1 6
103 วัดเขาดิน(วันครู2502) 4 1 3 0 8
104 วัดพร้าว 4 0 1 2 5
105 วัดสวนอัมพวัน 4 0 0 1 4
106 วัดธรรมามูล 4 0 0 1 4
107 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
108 วัดท่าแก้ว 4 0 0 0 4
109 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 7 8 2 18
110 วัดหลวงสิริบูรณาราม 3 6 0 0 9
111 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 3 5 0 0 8
112 วัดคลองบุญ 3 4 7 0 14
113 วัดฝาง 3 4 3 2 10
114 บ้านหัวถนน 3 4 2 0 9
115 วัดหาดอาษา 3 4 1 3 8
116 วัดสนามชัย 3 3 1 0 7
117 บ้านทุ่งกระถิน 3 3 0 1 6
118 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 3 3 0 0 6
119 วัดหนองแขม 3 2 3 1 8
120 วัดเนินถ่าน 3 2 3 0 8
121 ลัดดาประชาสรรค์ 3 2 3 0 8
122 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 3 2 1 4 6
123 วัดโคกหมู 3 0 1 0 4
124 บ้านดอนใหญ่ 3 0 0 0 3
125 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 2 6 5 1 13
126 วัดคลองงิ้ว 2 6 4 1 12
127 วัดคลองธรรม 2 3 4 3 9
128 บ้านดอนแตง 2 3 2 3 7
129 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 2 3 1 2 6
130 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 2 3 2 7
131 วัดจั่นเจริญศรี 2 2 3 1 7
132 สำราญราษฎร์บำรุง 2 2 3 0 7
133 วัดศรีเจริญธรรม 2 2 1 1 5
134 บ้านรางจิก 2 1 2 3 5
135 บ้านหนองหวาย 2 1 2 3 5
136 วัดวิจิตรังสิตาราม 2 1 2 0 5
137 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 2 1 1 0 4
138 วัดบ้านหนอง 2 1 1 0 4
139 วัดโบสถ์ 2 1 0 0 3
140 วัดถ้ำเข้ 2 0 4 0 6
141 วัดหัวหว้า 2 0 1 2 3
142 บ้านทุ่งกว้าง 2 0 0 0 2
143 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 0 0 0 2
144 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 4 2 1 7
145 บ้านดอนกะโดน 1 4 0 1 5
146 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1 3 5 1 9
147 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1 3 2 1 6
148 วัดหนองตาตน 1 3 1 3 5
149 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 3 1 1 5
150 วัดท่า 1 3 0 1 4
151 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 2 3 3 6
152 วัดหลวงพ่อขาว 1 2 2 2 5
153 วัดอรัญญวาสี 1 2 2 1 5
154 บ้านเขาราวเทียนทอง 1 2 2 0 5
155 บ้านสุขเดือนห้า 1 2 1 1 4
156 วัดดอนโพธิ์ศรี 1 2 1 1 4
157 วัดหอระฆัง 1 2 0 0 3
158 วัดคลองเกษม 1 1 1 1 3
159 วัดกรุณา 1 1 1 0 3
160 บ้านวังเดือนห้า 1 1 0 2 2
161 วัดหนองแซง 1 1 0 0 2
162 วัดหนองน้อย 1 0 3 0 4
163 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 1 0 2 0 3
164 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1
165 บ้านวังหัวเรือ 1 0 0 1 1
166 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
167 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
168 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 0 0 0 1
169 วัดหนองจิก 0 4 5 5 9
170 วัดเทพรัตนวนาราม 0 3 1 0 4
171 วัดจันทน์ 0 2 4 2 6
172 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 2 0 1 2
173 บ้านท่าไม้ 0 1 5 0 6
174 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 1 2 2 3
175 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 1 2 0 3
176 ไกรราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
177 วัดส่องคบ 0 1 0 0 1
178 อนุบาลสุธิชา 0 1 0 0 1
179 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 3 1 3
180 วัดหนองพังนาค 0 0 3 0 3
181 วัดหนองเต่าดำ 0 0 2 1 2
182 บ้านโป่งแค 0 0 1 1 1
183 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 1 1 1
184 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 1 0 1
185 วัดดอนรังนก 0 0 1 0 1
186 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 1 0 1
187 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0
188 วัดทองนพคุณ 0 0 0 0 0
189 วัดสระเนินพระราม 0 0 0 0 0
190 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0
รวม 1,217 638 476 253 2,331