สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 17 19 10 46 54 12 3 3 69
2 ชุมชนวัดวังเคียน 12 10 4 26 29 2 3 2 34
3 วัดศรีวิชัย 9 12 3 24 29 11 10 5 50
4 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 9 5 2 16 20 8 4 3 32
5 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 9 2 5 16 27 11 7 2 45
6 อนุบาลสรรคบุรี 8 6 10 24 27 10 6 2 43
7 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 8 4 5 17 26 4 3 1 33
8 เทศบาลบ้านกล้วย 7 4 7 18 25 14 10 5 49
9 เขื่อนเจ้าพระยา 6 11 5 22 28 8 3 3 39
10 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 7 3 16 17 8 1 2 26
11 บ้านหนองตะขบ 6 6 0 12 16 5 0 1 21
12 เทศบาลเขาท่าพระ 6 2 2 10 10 7 4 3 21
13 ชุมชนคลองจันทน์ 5 6 2 13 12 4 4 3 20
14 บ้านชัฏฝาง 5 5 5 15 15 6 4 2 25
15 วัดโพธิ์งาม 5 5 0 10 13 11 4 3 28
16 อนุบาลเมืองชัยนาท 5 3 1 9 16 2 0 1 18
17 เทพรัตน์ 5 2 2 9 10 4 3 0 17
18 วัดวังหมัน 5 2 0 7 9 2 3 0 14
19 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 5 0 1 6 10 4 2 3 16
20 บ้านหนองยาง 4 5 1 10 18 5 5 1 28
21 บ้านหนองต่อ 4 4 2 10 14 6 6 1 26
22 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 4 4 1 9 11 13 8 7 32
23 บ้านหมื่นเทพ 4 4 0 8 15 2 1 0 18
24 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 4 3 3 10 17 5 3 2 25
25 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 3 0 7 13 2 2 1 17
26 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 3 4 1 8 14 6 4 2 24
27 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 3 4 0 7 10 1 0 2 11
28 วัดนางลือ 3 3 5 11 16 1 6 3 23
29 อนุบาลเนินขาม 3 3 4 10 15 11 4 5 30
30 วัดศรีสโมสร 3 1 1 5 13 8 4 3 25
31 วัดแหลมหว้า 3 1 1 5 5 0 0 0 5
32 วัดกำแพง (สรรคบุรี) 3 0 1 4 4 5 4 0 13
33 อนุบาลกิตติกร 2 7 4 13 20 11 2 2 33
34 มูลนิธิถาวรวิทยา 2 7 0 9 19 15 5 4 39
35 วัดวังน้ำขาว 2 6 2 10 13 8 4 5 25
36 วัดดอนตะไล้ 2 3 1 6 9 1 1 1 11
37 บ้านเขาเกล็ด 2 2 3 7 6 6 1 0 13
38 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 11 2 3 2 16
39 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 2 2 0 4 6 1 3 0 10
40 วัดเขาแก้ว 2 1 1 4 6 1 1 0 8
41 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 2 4 11 4 1 0 16
42 วัดธรรมิกาวาส 2 0 1 3 4 4 2 3 10
43 บ้านกะบกเตี้ย 1 7 1 9 19 8 6 3 33
44 วัดมะปราง 1 4 4 9 12 5 2 1 19
45 อนุบาลสรรพยา 1 4 1 6 12 4 8 0 24
46 วรรณรัตน์วิทยา 1 4 1 6 10 7 1 2 18
47 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 0 5 17 4 7 3 28
48 วัฒนะโชติ 1 4 0 5 10 7 6 1 23
49 วัดเด่นใหญ่ 1 4 0 5 7 4 4 1 15
50 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1 3 3 7 10 5 4 4 19
51 วัดท่ากระแส 1 3 1 5 11 6 10 2 27
52 วัดบำเพ็ญบุญ 1 3 1 5 9 3 0 0 12
53 วัดวิจิตรรังสรรค์ 1 3 1 5 7 4 3 1 14
54 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 3 1 5 7 2 1 0 10
55 วัฒนาชัยนาท 1 3 1 5 6 4 4 1 14
56 อนุบาลวัดสิงห์ 1 3 0 4 7 7 6 2 20
57 วัดโรงวัว 1 3 0 4 6 7 3 4 16
58 วัดสวนอัมพวัน 1 3 0 4 4 0 0 1 4
59 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 2 2 5 7 8 4 4 19
60 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 2 1 4 4 0 0 0 4
61 วัดฝาง 1 2 1 4 3 4 3 2 10
62 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 2 0 3 8 7 9 4 24
63 วัดอารีทวีวนาราม 1 2 0 3 7 0 6 1 13
64 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1 2 0 3 6 4 1 2 11
65 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1 2 0 3 6 2 2 0 10
66 วัดพรหมวิหาร 1 2 0 3 6 2 0 0 8
67 วัดยางศรีเจริญ 1 2 0 3 4 2 3 0 9
68 วัดธรรมามูล 1 2 0 3 4 0 0 1 4
69 บ้านหนองแจง 1 1 1 3 6 5 3 0 14
70 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1 1 1 3 6 1 3 4 10
71 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1 1 1 3 5 6 1 1 12
72 วัดโฆสิตาราม 1 1 0 2 5 1 1 3 7
73 วัดโคกสุก 1 1 0 2 4 4 4 4 12
74 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 1 0 2 2 3 1 2 6
75 วัดโพธิมงคล 1 0 1 2 5 3 1 0 9
76 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
77 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1 6 1 3 1 10
78 วัดเขาดิน(วันครู2502) 1 0 0 1 4 1 3 0 8
79 วัดคลองงิ้ว 1 0 0 1 2 6 4 1 12
80 บ้านรางจิก 1 0 0 1 2 1 2 3 5
81 วัดหัวหว้า 1 0 0 1 2 0 1 2 3
82 บ้านทุ่งกว้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 วัดหนองตาตน 1 0 0 1 1 3 1 3 5
84 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 1 1 5
85 วัดสระดู่ 0 4 2 6 9 6 6 0 21
86 ชุมชนวัดดักคะนน 0 4 1 5 11 12 11 3 34
87 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 4 1 5 9 2 0 0 11
88 วัดหัวเด่น 0 4 1 5 7 5 2 0 14
89 บ้านหนองอ้ายสาม 0 3 2 5 8 3 5 1 16
90 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 3 1 4 8 3 1 1 12
91 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 3 1 4 7 2 4 2 13
92 วัดสระไม้แดง 0 3 0 3 8 2 0 0 10
93 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 3 0 3 5 2 0 0 7
94 วัดดอนตาล 0 3 0 3 4 2 2 2 8
95 บ้านคลองยาง 0 2 2 4 6 1 4 0 11
96 อนุบาลมโนรมย์ 0 2 1 3 8 10 6 3 24
97 พระยาตาก 0 2 1 3 6 3 2 2 11
98 บ้านหนองแค 0 2 1 3 6 2 3 0 11
99 ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 0 2 1 3 4 5 3 2 12
100 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 0 2 1 3 4 2 4 3 10
101 วัดท่าแก้ว 0 2 1 3 4 0 0 0 4
102 บ้านทุ่งกระถิน 0 2 1 3 3 3 0 1 6
103 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 2 1 3 2 6 5 1 13
104 อนุบาลเกียรติคุณ 0 2 0 2 6 3 1 1 10
105 บ้านเก่า 0 2 0 2 5 2 1 1 8
106 วัดโพธาราม 0 2 0 2 4 5 1 0 10
107 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 0 2 0 2 3 7 8 2 18
108 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 2 0 2 3 3 0 0 6
109 วัดเนินถ่าน 0 2 0 2 3 2 3 0 8
110 บ้านดอนใหญ่ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
111 สำราญราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 2 2 3 0 7
112 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 1 1 2 5 4 7 1 16
113 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 3 2 1 9
114 วัดหนองแขม 0 1 1 2 3 2 3 1 8
115 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 1 0 1 5 7 1 2 13
116 วัดกำแพง (สรรพยา) 0 1 0 1 5 1 2 1 8
117 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 1 0 1 4 7 5 1 16
118 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 1 0 1 3 6 0 0 9
119 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 0 1 0 1 3 5 0 0 8
120 วัดหาดอาษา 0 1 0 1 3 4 1 3 8
121 บ้านดอนแตง 0 1 0 1 2 3 2 3 7
122 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 1 1 0 4
123 วัดถ้ำเข้ 0 1 0 1 2 0 4 0 6
124 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 4 2 1 7
126 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 3 5 1 9
127 วัดอรัญญวาสี 0 1 0 1 1 2 2 1 5
128 บ้านสุขเดือนห้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
129 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
130 บ้านวังเดือนห้า 0 1 0 1 1 1 0 2 2
131 วัดหนองแซง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
132 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 อักษรประสิทธิ์ 0 0 2 2 11 5 7 4 23
134 วัดท่า 0 0 2 2 1 3 0 1 4
135 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 5 0 0 1 5
136 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 4 3 2 2 9
137 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 2 3 0 8
138 วัดโคกหมู 0 0 1 1 3 0 1 0 4
139 วัดบ้านหนอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
140 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 2 1 1 4
141 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 0 1 2 2 3
142 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 7 2 2 2 11
143 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0 0 5 7 1 3 13
144 วัดวงเดือน 0 0 0 0 4 6 3 0 13
145 วัดพระแก้ว 0 0 0 0 4 2 0 1 6
146 วัดพร้าว 0 0 0 0 4 0 1 2 5
147 วัดคลองบุญ 0 0 0 0 3 4 7 0 14
148 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 3 4 2 0 9
149 วัดสนามชัย 0 0 0 0 3 3 1 0 7
150 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 3 2 1 4 6
151 วัดคลองธรรม 0 0 0 0 2 3 4 3 9
152 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 2 3 2 7
153 วัดจั่นเจริญศรี 0 0 0 0 2 2 3 1 7
154 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
155 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 2 3 5
156 วัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
157 บ้านดอนกะโดน 0 0 0 0 1 4 0 1 5
158 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
159 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 3 3 6
160 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
161 บ้านเขาราวเทียนทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
162 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
163 วัดกรุณา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
165 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
166 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
167 บ้านวังหัวเรือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
168 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 4 5 5 9
171 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
172 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 2 4 2 6
173 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
174 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 0 1 5 0 6
175 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
176 ไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 วัดส่องคบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 อนุบาลสุธิชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 3 1 3
180 วัดหนองพังนาค 0 0 0 0 0 0 3 0 3
181 วัดหนองเต่าดำ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
182 บ้านโป่งแค 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 วัดทองนพคุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 วัดสระเนินพระราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 245 353 159 757 1,217 638 476 253 2,331