หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   18 พ.ย. 2555   19 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง สงวนสุข 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง สงวนสุข 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 ห้อง GTX 19 พ.ย. 2555 09.00-10.00
4 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 ห้อง GTX 19 พ.ย. 2555 10.30-11.30
5 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 ห้อง GTX 19 พ.ย. 2555 13.00-14.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลากนกกาญจน์ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลากนกกาญจน์ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุมนิธิปัญญา สพป.ชัยนาท 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป.ชัยนาท 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 และ ม.3/4 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลานาคพรต และศาลาคำสวัสดิ์ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลานาคพรต และศาลาคำสวัสดิ์ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลานาคพรต และศาลาคำสวัสดิ์ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
11 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
12 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
13 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
14 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
15 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
16 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
17 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
18 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
19 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
20 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
21 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
22 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
23 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
24 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
25 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 00.00-00.00
26 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
27 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
28 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
29 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
30 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
31 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
32 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
33 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 0009.00-15.00
34 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
35 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
36 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องประชุมอนุบาล (ณรงค์หอมทรัพย์) 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
37 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
38 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
39 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
40 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
41 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
42 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
43 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
44 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
45 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
46 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
47 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
48 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
49 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
50 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
51 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
52 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
53 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
54 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
55 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
56 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
57 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00
58 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย หอประชุม 19 พ.ย. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์๑ 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
10 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์๑ 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์๑ 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
14 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์๑ 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
15 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารใหม่ ห้อง ม.1/1 และ ม.1/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเหล่าสุวรรณ ชั้น ล่าง 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 19 พ.ย. 2555 13.00-15.00
7 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 19 พ.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สนามฟุตบอล 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สนามฟุตบอล 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สนามฟุตบอล 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น บน 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น บน 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 และ ป.3/6 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 19 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 9 - 12
09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]