สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสันติสุข  ผูกไมตรีสัมพันธ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  เดชะปราปต์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชูแสง   ชลธิศบรรพต
 
1. นายสมศักดิ์  ก้างยาง