สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธิโน
 
1. นางนวรัตน์  ขอดแก้ว
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชนินทร์   จินา
2. เด็กหญิงนีราวรรณ   โพธิพงศ์
3. เด็กชายเฉลิมพล   แกนุ
 
1. นายจิรายุวัฒน์  คัทจันทร์