สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเสริมพันธ์  คำยอง
 
1. นายนิเรศ  ปัญญาดง