ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองเด็กวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่ากล้วยพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4
5 บ้านแม่ตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4
6 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4
7 บ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 สหมิตร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
9 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 9
10 บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 10
11 บ้านห้วยสะแพด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 11
12 บ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่เอาะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านห้วยส้มป่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 6
7 บ้านผาละปิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 6
8 บ้านวังน้ำหยาด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 8
9 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 8
10 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังน้ำหยาด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 5
6 บ้านกองแขก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 6
7 บ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 6
8 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 8
9 บ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ากล้วยพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเด็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ณัทชวิทย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทัพ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4
5 บ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 5
6 เซนโยเซฟต์ แม่แจ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 5
7 บ้านแม่สอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 7
8 บ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8
9 บ้านแม่วาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ณัทชวิทย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4
5 สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4
6 เซนโยเซฟต์ แม่แจ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 6
7 บ้านทัพ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 7
8 บ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8
9 บ้านแม่สอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8
10 บ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่เอาะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 4
5 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเด็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5
6 บ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 6
7 บ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 7
8 บ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 8
9 บ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 9
10 บ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 9
11 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 11
12 สหมิตร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 7
8 บ้านกองแขก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 8
9 สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 8
10 บ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 10
11 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 11
12 บ้านโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่วาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 4
5 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 5
6 บ้านโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4
5 บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 5
6 บ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่วาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เอาะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเฮาะวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4
5 บ้านแม่สอย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 5
6 บ้านแม่วาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 6
7 บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยส้มป่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 4
5 บ้านแม่หงานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5
6 บ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 4
5 บ้านโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5
6 บ้านเฮาะวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6
7 บ้านนาฮ่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
9 บ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนโยเซฟต์ แม่แจ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 4
5 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5
6 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6
7 บ้านท่าหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ากล้วยพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 4
5 บ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 56 เข้าร่วม 5
6 บ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 46 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเด็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 4
5 สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 5
6 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 6
7 บ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 38 เข้าร่วม 7
8 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 4
5 บ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
6 บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
7 บ้านใหม่สารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบวาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 4
5 บ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 5
6 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
8 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
9 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
10 บ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
11 บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
12 บ้านเนินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
13 บ้านใหม่สารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -
14 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน