หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000002 1.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ทีม 17 คน/ครู 2 คน 11
2 000001 1.000 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ทีม 33 คน/ครู 2 คน 10
3 000235 1.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
4 000238 1.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
5 000006 1.000 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 27 คน/ครู 2 คน 9
6 000003 2.000 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ทีม 30 คน/ครู 2 คน 11
7 000243 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 2 คน 4
8 000004 2.000 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 15 คน/ครู 2 คน 6
9 000005 2.000 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 3
10 000247 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 2
11 000011 3.000 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 3
12 000012 3.010 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ทีม 42 คน/ครู 3 คน 7
13 000013 3.020 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 1
14 000018 4.000 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ทีม 27 คน/ครู 2 คน 9
15 000016 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 3
16 000250 4.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
17 000019 4.000 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 18 คน/ครู 2 คน 7
18 000017 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
19 000251 4.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
20 000022 5.000 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 ทีม 33 คน/ครู 2 คน 11
21 000020 5.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 2 คน 11
22 000023 5.000 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 30 คน/ครู 2 คน 10
23 000021 5.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทีม 18 คน/ครู 2 คน 10
24 000026 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 2 คน 5
25 000024 6.000 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ทีม 22 คน/ครู 2 คน 12
26 000027 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 21 คน/ครู 2 คน 7
27 000033 7.000 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ทีม 18 คน/ครู 2 คน 6
28 000025 7.000 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
29 000034 7.000 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 2 คน 3
30 000048 8.000 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ทีม 14 คน/ครู 2 คน 5
31 000028 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 2 คน 8
32 000050 8.000 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ทีม 9 คน/ครู 2 คน 4
33 000029 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 2 คน 6
34 000067 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 2 คน 5
35 000068 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 2 คน 2
36 000044 11.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
37 000049 13.000 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]