หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 10.00-11.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 2 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับ A Math ) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับ A Math ) 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับCross Word) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับCross Word) 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ ชูโดกุ) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ ชูโดกุ) 9 ต.ค. 2555 09
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ คำคม) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ คำคม) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]