ข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงใหม่เขต 3

ข่าวสารล่าสุด จะอยู่ด้านบนเสมอครับ

- ขณะนี้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กำลังบันทึกข้อมูลเข้าระบบ website เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล อาจทำให้การประกาศผลทุกกิจกรรมล่าช้า ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สพป.ชม.3 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้วยความวิริยะ ทำให้การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ทำให้การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม ที่ได้ตัดสินด้วยความยุติธรรม ทำให้การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขอขอบพระคุณโรงเรียนรังษีวิทยาที่ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ทำให้การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งสถานที่แข่งขันดังนี้ ดนตรี-การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์)-พลศึกษา สถานที่ หน้าโรงยิม สนาม 700 ปี , วิทยาศาสตร์ สถานที่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย , ภาษาไทย-สังคม-คอมพิวเตอร์ สถานที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา , หุ่นยนต์ สถานที่ โรงเรียนสันกำแพง , เครื่องร่อน สถานที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย , เด็กพิเศษเรียนร่วม สถานที่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสุขศึกษาและพลศึกษา สถานที่ โรงเรียนนวมินทร์ฯ , ศิลปะ-นาฏศิลป์ สถานที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ , ทัศนศิลป์ สถานที่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และปฐมวัย สถานที่ โรงเรียนบ้านศาลา ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.นพดล โป่งอ้ายครับ

- ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ สพป.เชียงใหม่ 3 อยู่ในลำดับที่ 26 ในทุกรายการแข่งขันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.นพดล โป่งอ้ายครับ
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 20:26 น.