สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 12 2 2 16 25 11 8 3 44
2 บ้านเวียงฝาง 10 5 5 20 35 12 10 4 57
3 บ้านแม่สาว 9 3 2 14 18 8 3 0 29
4 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 9 2 3 14 28 21 13 2 62
5 เจ้าพ่อหลวง 9 8 6 7 21 31 16 9 1 56
6 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 7 4 4 15 20 4 6 1 30
7 บ้านเชียงดาว 6 4 6 16 26 15 5 2 46
8 บ้านสันต้นหมื้อ 6 1 6 13 19 9 10 2 38
9 บ้านเปียงหลวง 5 11 4 20 27 12 10 2 49
10 รังษีวิทยา 5 6 4 15 25 15 10 1 50
11 บ้านม่อนปิ่น 5 6 0 11 17 11 4 1 32
12 บ้านใหม่หนองบัว 4 6 5 15 26 12 13 1 51
13 วัดนันทาราม 4 5 1 10 15 10 7 0 32
14 บ้านโป่งนก 4 1 1 6 13 9 3 1 25
15 บ้านลาน 4 1 0 5 6 1 8 0 15
16 บ้านป่าแดง 4 0 6 10 10 5 2 3 17
17 บ้านปางปอย 3 6 5 14 15 5 2 2 22
18 บ้านแม่นะ 3 5 1 9 10 16 12 2 38
19 ชุมชนบ้านคาย 3 3 2 8 20 7 9 0 36
20 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 3 3 2 8 13 11 7 4 31
21 รัตนาเอื้อวิทยา 3 2 3 8 9 12 1 0 22
22 วัดศรีบุญเรือง 3 2 2 7 10 5 2 0 17
23 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 2 2 7 9 5 3 3 17
24 บ้านหลวง (ฝาง) 3 2 1 6 8 7 4 1 19
25 บ้านต้นส้าน 3 2 0 5 6 1 2 0 9
26 บ้านแม่ข่า 3 0 2 5 13 13 16 5 42
27 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 0 2 5 6 4 3 0 13
28 บ้านห้วยไผ่ 3 0 0 3 4 5 1 0 10
29 บ้านม่วงชุม 2 6 5 13 24 4 6 2 34
30 บ้านเหมืองแร่ 2 5 0 7 13 4 1 1 18
31 บ้านอรุโณทัย 2 3 3 8 18 10 4 3 32
32 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 2 3 0 5 5 1 1 0 7
33 บ้านห้วยเฮี่ยน 2 2 2 6 9 3 3 2 15
34 บ้านต้นโชค 2 2 1 5 7 4 0 0 11
35 บ้านแม่คะ 2 2 0 4 9 9 2 3 20
36 บ้านใหม่ 2 1 2 5 5 5 7 0 17
37 บ้านเวียงหวาย 2 1 1 4 8 6 1 1 15
38 บ้านโป่งไฮ 2 1 1 4 4 1 0 0 5
39 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 2 1 0 3 8 8 6 0 22
40 บ้านหนองยาว 2 0 4 6 13 5 1 0 19
41 ศีลรวี 2 0 1 3 7 6 2 0 15
42 บ้านสันทรายคองน้อย 2 0 1 3 7 4 4 1 15
43 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 2 0 1 3 4 3 3 1 10
44 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 2 0 1 4
45 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 5 4 10 24 16 16 2 56
46 ชุมชนบ้านเมืองงาย 1 4 0 5 11 15 7 2 33
47 ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1 2 3 6 7 1 2 0 10
48 บ้านปางเฟือง 1 2 2 5 6 9 5 1 20
49 บ้านสันต้นดู่ 1 2 2 5 6 5 4 0 15
50 เทพศิรินทร์ 9 1 2 1 4 12 3 1 1 16
51 บ้านหนองเขียว 1 2 1 4 7 5 5 1 17
52 ประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1 2 0 3 8 3 1 0 12
53 บ้านห้วยป่าซาง 1 2 0 3 6 3 0 1 9
54 บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1 2 0 3 5 8 1 1 14
55 บ้านแม่สูนน้อย 1 2 0 3 5 1 1 0 7
56 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 1 3 5 8 5 6 2 19
57 บ้านนาหวาย 1 1 1 3 7 7 4 1 18
58 บ้านดง 1 1 1 3 7 4 3 0 14
59 วัดห้วยน้ำเย็น 1 1 1 3 5 2 1 0 8
60 บ้านกองลม 1 1 0 2 6 7 3 3 16
61 บ้านจอง 1 1 0 2 3 4 3 0 10
62 แกน้อยศึกษา 1 1 0 2 2 3 4 1 9
63 บ้านสุขฤทัย 1 0 3 4 6 1 4 3 11
64 บ้านท่ามะแกง 1 0 2 3 7 5 6 4 18
65 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 0 1 2 8 5 1 4 14
66 บ้านห้วยปู 1 0 1 2 5 1 1 0 7
67 บ้านปางแดง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
68 บ้านผาแดง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
69 บ้านม่วงป๊อก 1 0 0 1 5 3 3 0 11
70 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 0 1 4 2 2 2 8
71 บ้านโป่งถืบ 1 0 0 1 4 2 2 1 8
72 สันติวนา 1 0 0 1 4 1 3 2 8
73 วิรุณเทพ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
74 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านหัวนา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านถ้ำตับเตา 1 0 0 1 2 1 3 0 6
77 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 3 2 1 6
78 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 6 3 9 12 12 7 1 31
79 บ้านเมืองนะ 0 6 2 8 13 5 4 1 22
80 บ้านห้วยงูกลาง 0 4 2 6 10 11 5 3 26
81 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 3 5 9 14 8 5 31
82 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 0 2 3 5 6 2 1 0 9
83 บ้านปงตำ 0 2 0 2 5 5 6 6 16
84 บ้านขอบด้ง 0 2 0 2 3 3 0 0 6
85 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 0 2 2 0 1 0 3
86 บ้านป่าก๊อ 0 1 4 5 11 9 7 2 27
87 บ้านปางสัก 0 1 2 3 8 7 2 3 17
88 บ้านสันป่าแดง 0 1 2 3 4 9 4 1 17
89 บ้านศรีดอนชัย 0 1 1 2 7 6 3 0 16
90 บ้านยาง 0 1 1 2 5 4 1 0 10
91 บ้านปง 0 1 1 2 3 2 0 2 5
92 บ้านหนองเต็ง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
93 บ้านต้นผึ้ง 0 1 0 1 11 12 10 4 33
94 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 1 0 1 5 6 2 1 13
95 เอื้อวิทยา 0 1 0 1 5 5 6 2 16
96 บ้านหัวฝาย (ฝาง) 0 1 0 1 5 3 3 1 11
97 บ้านดอนชัย 0 1 0 1 4 1 2 0 7
98 บ้านแม่ทะลบ 0 1 0 1 3 4 3 2 10
99 บ้านห้วยต้นตอง 0 1 0 1 3 1 4 0 8
100 บ้านแม่ใจ 0 1 0 1 2 4 2 1 8
101 บ้านแม่ขิ 0 1 0 1 2 4 1 0 7
102 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 1 1 4 1 1 6
103 ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 1 0 3 1 4
104 บ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 วัดอรัญญวาสี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านอ่าย 0 0 3 3 4 10 5 0 19
107 สายอักษร 0 0 2 2 4 10 6 0 20
108 บ้านสินชัย 0 0 2 2 1 5 2 0 8
109 บ้านห้วยเป้า 0 0 1 1 8 8 6 1 22
110 บ้านโละ 0 0 1 1 6 2 1 0 9
111 บ้านหนองขี้นกยาง 0 0 1 1 5 2 2 0 9
112 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 4 1 0 0 5
113 บ้านนามน 0 0 1 1 3 7 3 3 13
114 บ้านห้วยคอกหมู 0 0 1 1 2 4 7 1 13
115 กมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
117 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านล้องอ้อ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
119 วัดปางมะโอ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
120 ปราณีวิทยา 0 0 1 1 0 0 3 0 3
121 วัดป่าแดง 0 0 0 0 3 10 5 0 18
122 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 3 3 4 2 10
123 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
124 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 3 1 2 0 6
125 บ้านเมืองคอง 0 0 0 0 2 5 11 2 18
126 บ้านป่าบง (ฝาง) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
127 บ้านหลวง (แม่อาย) 0 0 0 0 2 1 2 1 5
128 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 1 9 10 2 20
132 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 4 2 2 7
133 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 0 0 0 1 3 1 3 5
134 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
135 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 1 2 3 1 6
136 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 1 2 2 0 5
137 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
139 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 0 3 0 4
145 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 เทศบาล 1 ไชยปราการ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านดอน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านแม่กอนใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 ตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 0 0 0 4 11 2 15
152 บ้านออน 0 0 0 0 0 4 3 2 7
153 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 3 0 1 3
154 บ้านแม่อ้อใน 0 0 0 0 0 2 3 2 5
155 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
156 บ้านแม่ป๋าม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
158 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 แม่งอนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 3 1
160 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 197 172 572 1,030 733 527 161 2,290