สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 12 2 2 16 25 11 8 3 44
2 บ้านแม่สาว 9 3 2 14 18 8 3 0 29
3 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 9 2 3 14 28 21 13 2 62
4 เจ้าพ่อหลวง 9 8 6 7 21 31 16 9 1 56
5 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 7 4 4 15 20 4 6 1 30
6 บ้านเชียงดาว 6 4 6 16 26 15 5 2 46
7 บ้านสันต้นหมื้อ 6 1 6 13 19 9 10 2 38
8 บ้านเปียงหลวง 5 10 4 19 26 12 10 2 48
9 รังษีวิทยา 5 6 4 15 25 15 10 1 50
10 บ้านม่อนปิ่น 5 5 0 10 16 11 4 1 31
11 วัดนันทาราม 4 5 1 10 15 10 7 0 32
12 บ้านเวียงฝาง 4 4 5 13 28 12 10 4 50
13 บ้านลาน 4 1 0 5 6 1 8 0 15
14 บ้านป่าแดง 4 0 6 10 10 5 2 3 17
15 บ้านปางปอย 3 6 5 14 15 5 2 2 22
16 บ้านแม่นะ 3 5 1 9 10 16 12 2 38
17 ชุมชนบ้านคาย 3 3 2 8 20 7 9 0 36
18 รัตนาเอื้อวิทยา 3 2 3 8 9 12 1 0 22
19 บ้านหลวง (ฝาง) 3 2 1 6 8 7 4 1 19
20 บ้านต้นส้าน 3 2 0 5 6 1 2 0 9
21 บ้านโป่งนก 3 1 1 5 12 9 3 1 24
22 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 0 2 5 6 4 3 0 13
23 บ้านม่วงชุม 2 6 5 13 24 4 6 2 34
24 บ้านใหม่หนองบัว 2 3 5 10 22 12 12 1 46
25 บ้านอรุโณทัย 2 3 3 8 18 10 4 3 32
26 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 2 3 0 5 5 1 1 0 7
27 บ้านต้นโชค 2 2 1 5 7 4 0 0 11
28 บ้านเวียงหวาย 2 1 1 4 8 6 1 1 15
29 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 2 1 1 4 6 5 2 3 13
30 บ้านโป่งไฮ 2 1 1 4 4 1 0 0 5
31 บ้านแม่คะ 2 1 0 3 8 9 2 3 19
32 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 2 1 0 3 8 8 6 0 22
33 บ้านหนองยาว 2 0 4 6 13 5 1 0 19
34 ศีลรวี 2 0 1 3 7 6 2 0 15
35 บ้านสันทรายคองน้อย 2 0 1 3 7 4 4 1 15
36 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 2 0 1 3 4 3 3 1 10
37 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 2 0 1 4
38 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 5 4 10 24 16 16 2 56
39 ชุมชนบ้านเมืองงาย 1 4 0 5 11 15 7 2 33
40 ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1 2 3 6 7 1 2 0 10
41 บ้านปางเฟือง 1 2 2 5 6 9 5 1 20
42 บ้านสันต้นดู่ 1 2 2 5 6 5 4 0 15
43 เทพศิรินทร์ 9 1 2 1 4 12 3 1 1 16
44 บ้านหนองเขียว 1 2 1 4 7 5 5 1 17
45 ประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1 2 0 3 8 3 1 0 12
46 บ้านห้วยป่าซาง 1 2 0 3 6 3 0 1 9
47 บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1 2 0 3 5 8 1 1 14
48 บ้านแม่สูนน้อย 1 2 0 3 5 1 1 0 7
49 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 1 3 5 8 5 6 2 19
50 วัดศรีบุญเรือง 1 1 2 4 7 5 2 0 14
51 บ้านนาหวาย 1 1 1 3 7 7 4 1 18
52 บ้านดง 1 1 1 3 7 4 3 0 14
53 วัดห้วยน้ำเย็น 1 1 1 3 5 2 1 0 8
54 บ้านใหม่ 1 1 1 3 4 4 6 0 14
55 บ้านจอง 1 1 0 2 3 4 3 0 10
56 แกน้อยศึกษา 1 1 0 2 2 3 4 1 9
57 บ้านสุขฤทัย 1 0 3 4 6 1 4 3 11
58 บ้านแม่ข่า 1 0 2 3 11 13 16 5 40
59 บ้านท่ามะแกง 1 0 2 3 7 5 6 4 18
60 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 0 1 2 8 5 1 4 14
61 บ้านผาแดง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
62 บ้านม่วงป๊อก 1 0 0 1 5 3 3 0 11
63 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 0 1 4 2 2 2 8
64 บ้านโป่งถืบ 1 0 0 1 4 2 2 1 8
65 สันติวนา 1 0 0 1 4 1 3 2 8
66 วิรุณเทพ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
67 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
68 บ้านหัวนา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านห้วยไผ่ 1 0 0 1 2 5 1 0 8
70 บ้านถ้ำตับเตา 1 0 0 1 2 1 3 0 6
71 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 3 2 1 6
72 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 6 3 9 12 12 7 1 31
73 บ้านเมืองนะ 0 6 2 8 13 5 4 1 22
74 บ้านห้วยงูกลาง 0 4 2 6 10 11 5 3 26
75 บ้านเหมืองแร่ 0 4 0 4 10 4 1 1 15
76 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 3 5 9 14 8 5 31
77 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 0 2 3 5 6 2 1 0 9
78 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 0 2 1 3 8 10 7 4 25
79 บ้านปงตำ 0 2 0 2 5 5 6 6 16
80 บ้านขอบด้ง 0 2 0 2 3 3 0 0 6
81 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 0 2 2 0 1 0 3
82 บ้านป่าก๊อ 0 1 4 5 11 9 7 2 27
83 บ้านปางสัก 0 1 2 3 8 7 2 3 17
84 บ้านสันป่าแดง 0 1 2 3 4 9 4 1 17
85 บ้านศรีดอนชัย 0 1 1 2 7 6 3 0 16
86 บ้านยาง 0 1 1 2 5 4 1 0 10
87 บ้านปง 0 1 1 2 3 2 0 2 5
88 บ้านหนองเต็ง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
89 บ้านต้นผึ้ง 0 1 0 1 11 12 10 4 33
90 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 1 0 1 5 6 2 1 13
91 เอื้อวิทยา 0 1 0 1 5 5 6 2 16
92 บ้านหัวฝาย (ฝาง) 0 1 0 1 5 3 3 1 11
93 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 1 0 1 4 3 3 2 10
94 บ้านดอนชัย 0 1 0 1 4 1 2 0 7
95 บ้านแม่ทะลบ 0 1 0 1 3 4 3 2 10
96 บ้านห้วยต้นตอง 0 1 0 1 3 1 4 0 8
97 บ้านแม่ใจ 0 1 0 1 2 4 2 1 8
98 บ้านแม่ขิ 0 1 0 1 2 4 1 0 7
99 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 1 1 4 1 1 6
100 ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 1 0 3 1 4
101 บ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 วัดอรัญญวาสี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านอ่าย 0 0 3 3 4 10 5 0 19
104 สายอักษร 0 0 2 2 4 10 6 0 20
105 บ้านสินชัย 0 0 2 2 1 5 2 0 8
106 บ้านห้วยเป้า 0 0 1 1 8 8 6 1 22
107 บ้านโละ 0 0 1 1 6 2 1 0 9
108 บ้านหนองขี้นกยาง 0 0 1 1 5 2 2 0 9
109 บ้านห้วยปู 0 0 1 1 4 1 1 0 6
110 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 4 1 0 0 5
111 บ้านนามน 0 0 1 1 3 7 3 3 13
112 บ้านห้วยคอกหมู 0 0 1 1 2 4 7 1 13
113 กมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
115 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านล้องอ้อ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
117 วัดปางมะโอ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
118 ปราณีวิทยา 0 0 1 1 0 0 3 0 3
119 บ้านกองลม 0 0 0 0 4 7 3 3 14
120 วัดป่าแดง 0 0 0 0 3 10 5 0 18
121 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 3 3 4 2 10
122 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
123 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 3 1 2 0 6
124 บ้านเมืองคอง 0 0 0 0 2 5 11 2 18
125 บ้านป่าบง (ฝาง) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
126 บ้านหลวง (แม่อาย) 0 0 0 0 2 1 2 1 5
127 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
128 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
129 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 1 9 10 2 20
131 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 4 2 2 7
132 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 0 0 0 1 3 1 3 5
133 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
134 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 1 2 3 1 6
135 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 1 2 2 0 5
136 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
138 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 0 3 0 4
144 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 เทศบาล 1 ไชยปราการ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านดอน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านแม่กอนใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 ตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านปางแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 0 0 0 4 11 2 15
152 บ้านออน 0 0 0 0 0 4 3 2 7
153 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 3 0 1 3
154 บ้านแม่อ้อใน 0 0 0 0 0 2 3 2 5
155 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
156 บ้านแม่ป๋าม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
158 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 แม่งอนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 3 1
160 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 184 166 526 987 731 523 161 2,241