หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคาร 8 ห้อง สนามฟุตซอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าศาลาแสงจันทร์ ห้อง สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิโลอัม ห้อง ลานหน้าแปลงสาธิตการเกษตร 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.507 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง สรรเสริญ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/3 , ป.3/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/1 , ป.3/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.404 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.506 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.403 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.402 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.401 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.504 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.405 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.503 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]