ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน