ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน