ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน