ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน