ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน