ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
12 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
13 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน