ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน