ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 49.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 38.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 14.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
17 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน