ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 59.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58.6 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58.1 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57.1 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54.2 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 53.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 39.9 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 38.7 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน