ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
9 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
10 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน