ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน