ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน