ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน