ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
20 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน