ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน