ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 39 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน